Kaftan Sale

Reihana Green Kaftan

$134.99 CAD $100.00 CAD

Jasmine Abaya Kaftan Red

$134.99 CAD $99.99 CAD

Haneem Abaya Kaftan

$134.99 CAD $95.00 CAD

Abaya Kaftan Nabilai

$129.99 CAD $99.99 CAD

Abaya Kaftan Nabila

$129.99 CAD $99.99 CAD

Abaya Kaftan Nabila2

$129.99 CAD $99.99 CAD

Abaya Kaftan Nabila1

$129.99 CAD $99.99 CAD

Raziy Abaya Kaftan

$134.99 CAD $99.99 CAD

Reihana Abaya Kaftan

$134.99 CAD $99.99 CAD

Reihana Abaya Kaftan Navy

$134.99 CAD $99.99 CAD

Raziya Kaftan Green

$134.99 CAD $80.00 CAD

Kaftan Abaya Raziya

$134.99 CAD $99.99 CAD